Technická, produktová a reklamní fotografie

Produktová, reklamní fotografie

Skvělá technická fotografie je ideálním základem úspěšné prezentace každého produktu či služby. Nejčastěji najde produktová fotografie uplatnění v e-shopech, na sociálních sítích, v tištěných i elektronických médiích, na obalech či stranách katalogů.

Aby byly fotografie produktů či služeb opravdu skvělé, vyžadují kromě perfektního vyfotografování také zvládnutý proces digitálního vyvolání. K tomu je nutná alespoň základní retuš případných vizuálních nedokonalostí spojená s kvalitní postprodukcí. Proto tímto procesem prochází každý námi zpracovaný finální záběr. Samozřejmostí je výstup do Vámi požadovaného formátu a rozlišení. Všechny tyto úpravy jsou již zahrnuty v ceně.

Pod pojmem technická fotografie se skrývá velmi široký záběr žánrů a témat. S kolegy se především specializujeme na níže uvedené kategorie. Jsme však připraveni i na výzvy v tématech, které zde neuvádíme.


• Produktová ateliérová fotografie

Fotografie jsou realizovány v ateliéru technické fotografie, tedy v ideálních světelných a technických podmínkách. Zde také probíhá digitální vyvolání a postprodukční zpracování.

Ceny se v tomto případě nejčastěji pohybují od 80 do 240 Kč za finální záběr v závislosti na množství produktů a náročnosti zpracování. Vyšší množství = nižší cena za záběr (cena 80 Kč začíná od 400 ks záběrů výše).


• Mobilní produktová fotografie

Fotografování je v tomto případě realizováno přímo u zákazníka. V podmínkách, které má k dispozici. Základním předpokladem je tedy nutnost, aby byl k dispozici odpovídající prostor, kde bude možné sestavit mobilní ateliér nebo improvizovaný fotokout. Tento způsob je vhodný především pro produkty, které si zákazník nepřeje převážet nebo jsou ze své podstaty pro přepravu nevhodné. Postprodukční procesy probíhají následně v ateliéru tech. fotografie.

Ceny jsou v rozmezí od 180 do 400 Kč za finální záběr, opět v závislosti na počtu ks a náročnosti zpracování. Vyšší množství = nižší cena za záběr (cena 180 Kč začíná od 300 ks záběrů výše).


• Interiérová, exteriérová a krajinná fotografie

Jak název říká, jde o fotografování nemovitostí, jejich interiérů, exteriérů a vnitřního vybavení. Krom toho fotografujeme také krajinné a urbanistické celky. Patří sem mimo jiné také stavební, lesnické a zemědělské práce…

Ceny fotografování interiérů a exteriérů nemovitostí jsou většinou v rozmezí od 360 do 900 Kč za finální záběr, opět v závislosti na počtu ks a náročnosti zpracování. U výše uvedených cen je počítáno s min. počtem 5 ks finálních záběrů. Ceny nezahrnují rozsáhlejší postprodukci a retuše, které jsou občas v této kategorii vyžadovány.


• Image fotografie (reklamní produktová fotografie)

Image fotografie, nebo také reklamní produktová fotografie, je specifickou odnoží fotografování ne jen produktů. Fotografie má poukázat na určitou vlastnost, jedinečnost nebo využití produktu. Může také propagovat a poukazovat na libovolnou službu nebo téma. Celé je to především o vyvolání zamýšlených emocí a celkového dojmu. Fotografie jsou aranžované a stylizované, často s výraznou retuší a postprodučním zpracováním. Např. fotografie jídel a nápojů (foodstyling), oblečení, elektroniky, témat (politických, ekologických atp…), nebo čehokoli, co si jen dokážete představit.

Cena u image fotografií je zcela individuální a závislá především na nákladnosti použitých rekvizit, modelů/modelek, pronájmu lokací, časové náročnosti (produkce + postprodukce). Základní cena image fotografie zpracovávané v ateliéru se základními rekvizitami, včetně aranžování a retuše začíná od 600 Kč za finální záběr.


• Makro, vědecká fotografie a archivace

Fotografování miniaturních produktů, uměleckých děl a sbírkových předmětů. Biologické fotografie např. entomologických sbírek ale také nerostů, chemikálií a jiných rozličných materiálů. Důraz je kladen především na ideální nasvícení (většinou velmi drobných struktur), a také na barevnou věrnost, která je v některých případech zásadní.

Ceny jsou zcela individuální na základě předchozí kalkulace.
Slevy pro opakované zakázky a stálé zákazníky. Pokud jste v posledních 18 měsících opakovaně využili našich služeb, máme pro Vás následující slevy: 2. zakázka 10%, 3. zakázka 16%, každá další 22%. Zvýhodnění nabízíme také pro stálé zákazníky.

Ceny: výše uvedené cenové rozmezí je orientační, kalkulace jsou prováděny individuálně dle konkrétních požadavků zákazníka s ohledem na množství, náročnost realizace a následného zpracování fotografií. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH. Chcete-li znát cenu přímo pro Vás, můžete nás kontaktovat.

Doprava os. automobilem do 50 km zdarma – platí pro zakázky s cenou převyšující 2.500 Kč. V jiných případech a nad rámec 50 km je cena 11 Kč / km.

Dodání: u nových zákazníků jsou kompletně zpracované finální záběry dodávány až po uhrazení faktury. Faktury jsou zasílány v elektronické podobě.