298

Karate klub TAMASHII

Karate klub TAMASHII

Jsem velmi rád, že se Photopaul.cz může kromě prací pro firmy, jejichž primárním cílem je propagace vlastní značky či produktu se zaměřením na zisk, podílet i na takovýchto bohulibých, neziskových projektech, které se zaměřují na zlepšení fyzické kondice dětí a mládeže. Možná ještě důležitější je přesah tohoto sportu pro rozvoj osobnosti vycházející z principů karate, jako je např. respekt, sebeovládání či seberealizace.

Díky této spolupráci bylo možné vedle fotografování připravit také web, celkovou vizuální identitu klubu i propagační materiály a dárkové předměty. Přeji klubu hodně úspěchů v této činnosti a hodně nových nadějných karatistů.


A co k prvnímu roku fungování klubu říká prezident spolku Marek Bezděk:
V tomto roce úspěšně proběhly zkoušky na technické stupně, takže z některých „vejprničáků“ jsou již oficiální karatisté. Od září pokračujeme v přípravě na další technické stupně a intenzivněji se zaměříme na přípravu pro závodní činnost.

V současné době v oddílu působí dva trenéři s licencí B a s druhým a pátým danem (černý pás).

Podařilo se nám také navázat úzkou spolupráci s hlavním trenérem národní reprezentace Miroslavem Hýskem, který je pro oddíl velkou inspirací, a to především díky jeho tréninkovým metodám. Byla nám přislíbena možná účast na trénincích s dětmi z národní reprezentace, což by pro náš oddíl bylo velkým přínosem.

Od září již budou tréninky probíhat na speciálním povrchu určeném ke karate. Díky podpoře TJ Sokol Vejprnice a Obci Vejprnice, budeme používat velké množství pomůcek pro tréninkový rozvoj a nově i zrcadlovou stěnu.

Rád bych poděkoval Petru Paulovi z Photopaul.cz za fotografické a grafické práce, které pro náš klub v uplynulém roce realizoval.

Nábor nových členů a další podrobné informace např. o časech tréninků najdete na webu www.karateklubtamashii.cz.